Opisanie:

Na dachu unikatowej budowli historycznej w stylu neorenesans zostało ułożone kombinowane pokrycie. Górna część – pokrycie na rąbek stojący, na połaciach bocznych ułożono pokrycie w karo. Pod dekoracyjnym miedzianym gzymsem, oddzielającym połacie boczne od górnych, znajdują się ozdoby dachowe z miedzi. Kalenice i gzymsy wież oraz obramienie okienne są wykonane z wykorzystaniem miedzianych elementów ozdobnych, dzięki czemu ten dach może być uważany za jeden z najpiękniejszych w Kijowie. Rynny są ukryte za gzymsami dekoracyjnymi. Wystające poza lico muru elementy elewacji są zabezpieczone miedzianymi kapinosami.